| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta lesnická a dřevařská

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Mezinárodní vztahy

Základní informace

Mezinárodní vztahy

Podstatné vazby a zapojení Fakulty lesnické a dřevařské do mezinárodních vztahů

FLD je historickým členem:
  • International Union of Forest Research Organisation (IUFRO) se sídlem ve Vídni, nejvýznamnější světové lesnické výzkumné organizace,
  • European Forest Institute (EFI) se sídlem v Joensuu ve Finsku, nejvýznamnější evropské lesnické výzkumné organizace,
  • Regional Office of the European Forest Institute for Central and Eastern Europe (RO EFI CEE) se sídlem ve Vídni.

FLD se aktivně účastní činnosti v ICA, zejména v rámci SILVA Network.

FLD je členem CONFEST “Conference of Deans and Directors of European Forestry Faculties and Schools”

V rámci ČZU se FLD účastní aktivit Euroleague for Life Universities (ELLS) ve dvou Subject Areas:  SA Forestry a SA Entomology.

Pracovníci fakulty jsou individuálními členy mnoha dalších mezinárodních orgánů a organizací. Fakulta má v současné době intenzivní kontakty s mnoha zahraničními univerzitami a výzkumnými institucemi jak v Evropě, tak v Americe, a to zejména v následujících zemích (v abecedním pořadí): Finsko, Francie, Itálie, Kanada, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie, USA, atd. Návštěvy z mnoha zahraničních institucí a jejich zájem o naše polyfunkční lesnictví a dřevařství, výuku a výzkum, jsou dokladem úrovně FLD a dobrým základem pro další rozšiřování aktivních pracovních vědeckovýzkumných a pedagogických kontaktů.

Nejvýznamnější zahraniční partneři:
  • The Swedish University of Agricultural Sciences in Uppsala,
  • Technická univerzita ve Zvolenu,
  • University of Joensuu,
  • Politechnic University of Madrid,
  • University of Agricultural Sciences Vienna,

Rozvíjí se spolupráce se zeměmi s univerzitami některých zemí Latinské Ameriky, zejména z Guatemaly, Mexika, Dominikánské republiky, Kolumbie, dále Ruska, Mongolska, Vietnamu. Byly iniciovány bilaterální dohody o spolupráci zejména v oblasti výuky, vědy a výzkumu na úrovni univerzity a podepsány rovněž konkrétnější dohody na úrovni fakulty.      Byla zintenzivněna spolupráce s Kolumbií, jejímž výsledkem je studium studentů ve studijním oboru Forestry, Water and landscape management (FWLM) v rámci dotačních titulů MŠMT.

Pro mobility student a akademických pracovnáíků jsou využívány zejména násldující mezinárodní programy:
LLP Erasmsus – koordinátor:
doc. Ing. Róbert Marušák, PhD.

Ing. Kateřina NavrátilováCEEPUS  - koordinátor:
Doc .Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.EU-Canada Programme Co-operation in Higher Education, Trainig and Youth“ – Transatlantic Exchange Partnerships (TEP)  - koordinátor
Prof. Ing. Ivo Kupka, CSc.


 
page foot