| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta lesnická a dřevařská

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Studium

Základní informace

Základní informace


Fakulta lesnická a dřevařská postupně rozvíjí hlavní obory studia, výzkumu a vědeckého bádání, tj. lesnictví, dřevařství a myslivosti. V akademickém roce 2015/16 je akreditováno 8 oborů bakalářského a navazujícího magisterského studia v českém a pět oborů v anglickém jazyce. Studium je třístupňové, tj. v navazujících bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Všechny obory jsou vyučovány v areálu ČZU v Praze - Suchdole.

Bakalářské obory (délka studia 3 roky, po absolvování obdrží titul Bc.)
 • Lesnictví ( prezenční i kombinované studium)
 • Dřevařství ( prezenční i kombinované studium)
 • Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství (prezenční studium i kombinované studium)
 • Provoz a řízení myslivosti (prezenční studium i kombinované studium)
 • Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu (prezenční studium)
 • Konzervace přírodnin a taxidermie (prezenční studium)
 • Game management ( prezenční studium v angličtině)
 • Forestry ( prezenční studium v angličtině)

Magisterské obory navazující (délka studia 2 roky, po absolvování obdrží titul Ing.)
 • Lesní inženýrství ( prezenční i kombinované studium)
 • Dřevařské inženýrství ( prezenční i kombinované studium)
 • Forestry, Water and Landscape Management ( prezenční studium v angličtině)
 • Tropical Forestry and Agroforestry ( prezenční studium v angličtině)
 • Forest Engineering ( prezenční studium v angličtině)

Doktorské obory (po absolvování obdrží titul Ph.D.)
všechny obory jsou v prezenční i kombinované formě, v češtině i angličtině
 • Dendrologie a šlechtění lesních dřevin (délka studia 3 roky)
 • Hospodářská úprava lesa (délka studia 3 roky)
 • Ochrana lesa a myslivost (délka studia 4 roky)
 • Pěstování lesa (délka studia 4 roky)
 • Technika a mechanizace v lesním hospodářství (délka studia 3 roky)
 • Řízení a ekonomika podniku (délka studia 3 roky)

 
page foot